سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک شاهی نژاد – رئیس گروه مخازن سدها، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
سعید رستمی – رئیس گروه سواحل و بنادر، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
سیدحمید موسوی – رئیس گروه سواحل و بنادر، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز

چکیده:

برآورد و تعیین مشخصات رواناب حوضه های آبریز علاوه بر اینکه امکان استفاده بهینه از منابع آب و برنامه ریزی برای کارهای آبخیزداری در آینده را می دهد، در طراحی سازه های آبی که بر روی رودخانه ها و مجاری طبیعی احداث می شوند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین برآورد دقیق آن حائز اهمیت خاصی است. ولی اشکال اساس ناشی از فقدان آمار کافی و نتیجتا اشکال در ارزیابی مقدار آن می باشد. از روش های تعیین مشخصات رواناب حوضه می توان به روش های تجربی اشاره نمود که در عین سادگی از دقت نسبتا مناسبی نیز برخوردار هستند. در این تحقیق روابط تجربی موجود از جمله ایکار، جاستین، تورک، کوتاین و لیسی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت روش لیسی به عنوان مناسبترین روش محاسبه ضریب رواناب انتخاب گردید.