سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرگس روحانی – بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی احمدی مقدم – بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درختان میوه در اقتصاد کشورمان جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی دارند. مطالعه وضعیت رشد و عوامل مؤثر بر تغذیه به خصوص تغذیه فسفری این گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار است. هم زیستی میکوریزی در رشد و تغذیه گیاه نقش مهم و مؤثری را ایفا می کند بنابراین مطالعه وضعیت میکوریزی این درختان بسیار با اهمیت می باشد. جهت استفاده از میکوریز تکنیک های زیادی به کار می رود که در این مطالعه روش های جداسازی و شناسایی اسپورت های قارچ میکوریز گلومال، تکنیک های مربوط به اندازه گیری آغشتگی ریشه به قارچ میکوریز، تکثیر قارچ های گلومال به خصوص قارچ VAM و تولید ماده تلقیحی از این قارچ ها با استفاده از کشتهای تله ای در خاک یا ریشه های جمع آوری شده و کشت های گلدانی با استفاده از اسپورهای این قارچ ها شرح داده شده است.