سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد پورسینا – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.

چکیده:

در فرآیند آهنگری شکل ماده اولیه معمولاً ساده و به صورت یک مکعب و یا استوانه میباشد. اگر شکل قطعه نهایی پیچیده باشد ماده نمیتواند در یک مرحله به فرم قطعه نهایی در آید. در چنین شرایطی استفاده از قالبهای پیش فرم ضروری میباشد. در اینمقاله تعداد و شکل قالبهای پیش فرم برای تولید مقاطعH شکل در آهنگری داغ بااستفاده از روشهایی مانند بروخانف، چاموارد و توماس مورد بررسی قرار گرفته است.رفتارماده ویسکوپلاستیک میباشد. اصطکاک از نوع چسبنده میباشد. معیار طراحی قالبهای پیش فرم پرشدن قالب نهایی میباشد. با استفاده از روش حجم محدود، فرآیند شبیه سازی و پر شدن قالب نهایی مورد بررسی قرار گرفته است