سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش جوانمرد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
محمدرضا نصیری – عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
قربان الیاسی زرین قبائی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
احد ایازی –

چکیده:

امروزه برای شناسایی جهشهای موجود در سطح ژنوم پستانداران می توان از تکنیکهای مختلفی همچون روشهای مبتنی بر PCR از جمله Microsatellite ، SSCP، AFLP، RFLP، DGGE، ARMS استفاده نمود. این تکنیکها عمدتاً برای نقشه یابی ژنها، تشخیص ژنوتیپهای مختلف یک ژن مطلوب و همچنین مطالعات جمعیتی و آزمون انساب استفاده می شود. مزیت انکار ناپذیر این تکنیکها، تجزیه و تحلیل سریع اطلاعات ژنوم در یک جمعیت با استفاده از مقادیر بسیار ناچیزی از DNA می باشد. بنابراین در قدم اول نیاز به استفاده از یک روش استخراج DNA که سریع و بی خطر و مقرون به صرفه باشد، همواره احساس می شود. چندین روش مختلف به منظور حداقل کردن مراحل استخراج DNA، توسط محققان مختلف گزارش شده است. در این تحقیق اقدام به مقایسه روشهای مختلف استخراج DNA از خون، شیر، ریشه مو، اسپرم گردید. کیفیت و کمیت استخراج با دو روش اسپکتوفتومتری و ژل مونتیورینگ مشخص شد. و در نهایت برای ارزیابی کیفیت DNA استخراج شده، انجام تکنیکهای (RAPD) با استفاده از آغازگر تصادفی OPU13 و RELP با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ۲۴ جفت بازی طراحی شده برای تکثیر ۴۲۲ جفت باز از اینترون دو ژن لپتین و با استفاده از آنزیم برشی Sau3AI، صورت پذیرفت. در نهایت روش سیلیکا ژل روشی مناسب، مقرون به صرفه برای استخراج DNA برای سلولهای مختلف پیشنهاد شد.