سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
اکبر مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی

چکیده:

مبنای برآورد نیاز ابی برای محصولات کشاورزی در اغلب روشها محاسبه مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیلی است. تبخیر و تعرقپتانسیل در ترسیم تصویر اقلیمی یک منطقه، انجام طرح های آبیاری، سازه های آبی، کشاورزی، مطالعات منابع آب و زهکشی کاربردهای فراوانی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های دراز مدت هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک استان لرستان در یک دوره آماری ۳۰ ساله (۲۰۰۵-۱۹۷۶) مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه به ۶ روش پنمن اصلاح شده (فائو) ، پنمن – مانتیث (فائو)، بلانی -کریدل (فائو)، هارگریوز ، مکینگ (فائو) و ترنت وایت محاسبه شد. نتایج بدست امده نشانگر آن است که درایستگاه خرم آباد روش مکینگ (فائو)و در ایستگاه های بروجرد و الیگودرز روش پنمن (مانتیث) (فائو) بعنوان روشهای مرجع و استاندارد پذیرفته شدهو مناسبترین روش ها برای برآورد تبخیر و تعرقپتانسیل می باشند.