سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شکوهفر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر پژمان حیدری – استاد، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیام حیدری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله دو روش بهینه سازی برای بهینه سازی آیرودینامیکی، مقاطع بال (Airfoil) ناکای (NACA) چهار رقمی در جریان زیر صوتی (Subsonic) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش برنامه ریزی مرتبه دوم متوالی (Sequential Quadratic Programming) به عنوان یکی از روشهای بهینه سازی مشتق پایه (Gradient–base) و روش الگوریتمParticle Swarm) PSO) به عنوان یکی از روشهای بهینه سازی اتفاقی (Random–base) برای یافتن پاسخ بهینه استفاده شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهینه سازی بوسیله الگوریتم PSO در صورت استفاده از هر مدل شبیه سازی آیرودینامیکی همگرا باقی می ماند اما رسیدن به پاسخ بهینه در این روش نسبت به روش مشتق پایه بسیار زمانبر می باشد. در مقابل، روش برنامه ریزی مرتبه دوم متوالی، شدیداً به نوع مدل سازی آیرودینامیکی و حدس اولیه وابسته بوده و امکان واگرایی این روش در صورت استفاده نکردن از ترفندهای خاص یا مدلهای آیرودینامیکی معین زیاد است. در این مقاله با مقایسه هر دو روش راهکارهای عملی بهبود فرایند آنها ارائه شده است.