سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیدرضا خداشناس – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد
محمودرضا علوی مقدم – دانشجوی دکتری عمران – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتقال هیدرولیکی مواد جامد بوسیله سیالات و اختصاصا انتقال موادجامد معدنی (قبل و پس از فراروی) توسط آب از کاربردگسترده ای در صنعت برخوردار است. اما بعلت پیچیدگی رفتار جریان دو فازی مذکور، تحقیقات و مدل های ارائه شده تاکنون نتوانسته اند شبیه سازی مناسبی از این رفتار ارائه نمایند. پارامتر اساسی در طراحی خطوط لوله انتقال اینگونه جریان ها عبارتست از افت انرژی حاصل از مجموعه سیال خالص و مواد جامد حمل شوند. در این مقاله چهار روش Heywood, Newitt, Graf, Wasp که از روشهای معتبر تعیین افت انرژی می باشند مورد مقایسه قرار می گیرند و با استفاده از یک سری داده های آزمایشگاهی دقت آنها مورد بررسی قرار می گیرد.