سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضا محمدی مجد – کارشناس ارشد عمران آب مهندسین مشاور پورآب
مرتضی بختیاری – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا فرشاد – کارشناس ارشد سازه های آبی مهندسین مشاور پورآب

چکیده:

بهره برداری اصولی و برنامه ریزی شده از منابع کشور از کارهای ملی و پر هزینه ای است که در جهت دستیابی به مصارف شهری ، صنعتی و تولیدات کشاورزی باید صورت پذیرد . لذا در این زمینه طراحی و انتقال صحیح آب حائز اهیمت می باشد. یکی از پدیده های مهم و مشکل ساز در انتقال آب پدیده ضربه قوچ میباشد. این پدیده در اثر تغییرات ناگهانی سرعت جریان آب بوجود میآید. در این تحقیق هدف، بررسی روشهای کاهش اثرات مخرب این پدیده در انتقال آب میباشد بدین منظو ر طرح انتقال آب کشاورزی به منطقه بن واقع در استان چهارمحال بختیاری به عنوان مطالعه موردی جهت بررسی اثرات ضربه قوچ انتخاب شده است. خط انتقال مذکور در نرم افزار Water Hammer مدل گردیده و نتایج مدل و روشهای کاهش اثرات ضربه قوچ نظیر استفاده از محفظه فشار و شیرآلات رها کننده فشار توسط گراف هایی نشان داده شده است.