سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسفندیار صنعی –
رامین احمدی جزی –

چکیده:

مشکلاتی از جمله آبگرفتگی معابر سطح شهر، ان تشار آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از پخش سیلاب بواسطه عدم وجود سیستم زهکشی مناسب و نابسامانی کالها و مسیلها از معضلات اساسی شهری به شمار می آیند . به منظور رفع مشکلات ناشی از جاری شدن سیلاب باید به طور ع لمی و اصولی، مقدار حجم یا دبی سیلابها با استفاده ازروشهای متعارف تعیین گردند . از روشهای متداول در این زمینه، روش استدلالی یا منطقی می باشد که علیرغم سادگی کاربرد وسیعی دارد .روش دیگری که در این زمینه مطرح می باشد، روش پیشرفته Swmm است. در این مقاله با اعمال دو روش مذکور بر روی سه مسیل بزرگ شهر مشهد، نتایج حاصل بررسی می شوند . نتایج نشان می دهند که به طور کلی مقادیر دبی سیلاب بدست آمده از روش منطقی بسیار بیشتر از روش Swmm است و این اختلاف ناشی از ساختار دو روش می باشد.