سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا کرداسی – کارشناس ارشد برق، سازمان آب و برق خوزستان
امیر قزلباشان – کارشناس برق، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مقاله هدف آشنایی با روشهای پیش بینی خطاهای درون تجهیزاتی است. که درآنها عایق مایع بکار رفته شده (ترانسفورماتور، راکتور و غیره)که این کار بوسیله انالیز نمودن گازهای جذب شده در روغن صورت می گیرد. همچنین به مقایسه روشهای موجود و انتخاب بهترین روش جهت تشخیص نوع خطا با توجه به آنالیز گازهای متصاعد شده در روغن ترانسفورماتور پرداخته خواهد شد.