سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
مهدی محمدی ویژه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
محسن اویسی موخر – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده:

آبهای زیرسطحی هدفی مناسب برای مقایسه روش‌های مقاومت ویژه و GPR می‌باشند، که در این مقاله این مطلب مورد بررسی قرار گرفته است. در پروفیل با شرایطی متفاومت بر روی قنات آب در نظر گرفته شد و دو روش مذکور از نظر عمق نفوذ و قدرت تفکیک مورد مقایسه قرار گرفتند. GPR در به نقشه درآوردن مرزهای ناگهانی (sharp) بسیار موفق عمل می‌کند، در صورتی که عمق نفوذ آن در محیط‌های رسانا بسیار پایین بوده و استفاده از آن در اینگونه محیط‌ها مگر در شرایطی که هدف در عمق کمی واقع است توصیه نمی‌شود. روش مقاومت ویژه در مقایسه با GPR از قدرت تفکیک پایین‌تری برخوردار بوده و در آشکارسازی مرزهای تدریجی موفق عمل می‌کند.