سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم موسوی – پژوهشگاه مواد و انرژی ، پژوهشکده سرامیک
علیرضا آقایی – پژوهشگاه مواد و انرژی ، پژوهشکده سرامیک

چکیده:

در این تحقیق، سنتز رنگدانه آهن – زیرکن از طریق روش ¬ های خود احتراقی محلول و هم رسوبی انجام گرفته است . برای تامین سیلیس مورد نیاز در تولید زیرکن، از چسب سیلیکات سدیم به جای منابع سیلیس گران قیمت و مرسوم در روش ¬ های شیمی تر مانند تترااتیل اورتو سیلیکات ) ) TEOS ، سیلیکای کلوئیدی ) ) LUDOX و سیلیکا فیوم استفاده شد . رنگدانه ¬ های کرال سنتز شده از روش هم رسوبی در لعاب کاشی دارای پایداری کافی بودند، در حالیکه رنگدانه ¬ های سنتز شده از روش خود احتراقی از پایداری لازم برخوردار نبودند . جهت رنگ سنجی کاشی ¬ های لعابدار از تکنیک ¬ های رنگ سنجی در سیستم CIE-LAB استفاده شد . برای بررسی پودرهای خام و رنگدانه ¬ های پخت شده از پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی SEM/EDX استفاده شد