سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی آروزمندی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

از آنجاکه برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی نیاز به مقیاس سازی شتابنگاشت های موجود می باشد. در این تحقیق مطالعه بر روی یک نمونه واقعی (پل بتن مسلح پل پارک پردیسان، بزرگراه یادگار امام تهران) انجام شده است. بهمین منظور از شتابنگاشت های (افقی و قائم) سه زلزله طبس، نورثریج و کوبه استفاده شده است. در این تحقیق، بر روی پل مورد نظر تحلیل مودال انجام شده است. ضرایب مقیاس برای هر شتابنگاشت با استفاده از روش های آیین نامه های ۲۸۰۰ ایران و UBC محاسبه شده است. سپس ضرایب مقیاس حاصل از دو آیین نامه برای هر شتابنگاشت مورد مقایسه قرار گرفته ان. در انتها نیز نتایج و پیشنهادهایی برای بهبود روش مقیاس سازی ارائه شده است.