سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

فتیله انفجاری و چاشنی الکتریکی به طور وسیع در معادن روباز به کار گرفته می شوند. برای خرج ویژه معین، عواملی همچون قطر چال و طول چال در فتیله ویژه، چاشنی ویژه و قیمت تمام شده فتیله انفجاری و چاشنی الکتریکی مؤثر هستند، فتیله ویژه، چاشنی ویژه، قیمت تمام شده فتیله انفجاری و قیمت تمام شده چاشنی الکتریکی با افزایش قطر و طول چال کاهش می یابند. نتایج نشان داد که برای خرج ویژه ۰,۵۱ کیلوگرم برمترمکعب، قطر چال ۱۱۰ میلیمتر و طول چال ۱۲ متر، قیمت تمام شده فتیله انفجاری ۳,۰۴ برابر قیمت تمام شده چاشنی الکتریکی است. نسبت قیمت تمام شده فتیله انفجاری به قیمت تمام شده چاشنی الکتریکی با افزایش هر دو پارامتر قطر چال و طول چال افزایش می یابد. اختلاف قیمت تمام شده فتیله انفجاری و چاشنی الکتریکی در چال های قطور و طویل بسیار بالاتر است. ترجیح داد می شود در چال های قطور و طویل با تعداد چال کم، از چاشنی الکتریکی استفاده شود اما در چال های داری قطر و طول کم و با تعداد زیاد به علت موضوع ایمنی و اقتصادی در آتشباری، از فتیله انفجاری استفاده شود