سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عزیزاله معماریانی – گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مجید ظرافت انگیز لنگرودی – گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامیف واحد فیروزکوه
صابر ساعتی مهتدی – گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله به بررسی روشهای عمده ارزیابی عملکرد مانند مدل تعالی عملکرد اروپایی، تحلیل پوششی داده هاو سیستم کارت امتیازی متوازن از یک دیدگاه ریاضی پرداخته می شود. جنبه های استاندارد سازی، اندازه گیری، مقیاس ها و نتایج عملکرد، مواردی هستند که در روش های ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار می گیرد. سوال اساسی این است که، توانائیهاو امکانات این مدلها تا چه حدی است و چه تعاملی را می توان بین رویکرددهای مختلف ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یک مدل برتر ارایه نمود. در راستای هدف اخیر، یک ساختار سلسله مراتبی برای سیستم کارت امتیازی متوازن ارائه شده و کاربردی از تحلیل پوششی داده ها برای شناسایی سازمان هایی که به طور غیر واقع بینانه در مدل تعالی عملکرد اروپایی امتیازدهی شده اند، پیشنهاد می گردد. در ادامه، نقاط قوت و ضعف این مدل ها از دیدگاه ریاضی بررسی می شود.