سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا فارسی نژاد – دانشکده برق، دانشگاه سمنان
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرزاد توکلی همدانی – دانشکده برق، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله به بررسی اندازه لکه انواع فیبر های کریستال فوتونی ASSB-PCF ، RCPCF و CPCF و اتصال آنها به فیبرهای SMF و NZ-DSF در شبکه نوری پرداخته شده است. در تحلیل مقایسه ای روش های ضریب موثر تمام برداری و اسکالر بر پارامترهای فیبرهای کریستال فوتونی نشان داده است که برای کاهش تلفات اتصال بین فیبرهای SMF به CPCF بای Λ=۶/۴۱µm و d/Λ در بازه ۰/۳۹ تا ۳۳/ و برابر ASSB-PCF بایدd/Λ در بازه ۰/۶۱ تا ۶۸/ باشند. نشان داده شده که با استفاده از فیبرهای RCPCF-Ge و فیبرهای تک مد مغزی بر آمده، تلفات حاصل از نقطه پیوندگاه در محدوده وسیعی از مقدارهای d/Λ به کمینه مقدار می رسد.