سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرنگ محمدی خلخالیان – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد مهدوی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی منتظری هدش – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد قربانی فراز – کارشناس ارشد شیمی ، سازمان هوافضا

چکیده:

در این مقاله از سه روش که براساس تکنیک تخمین پارامتر بوده و یک روش که بر پایه تکنیک تخمین تابع است، جهت حل یک مساله هدایت حرارتی معکوس به منظور تخمین قدرت چشمه حرارتی متغیر با زمان درون یک دیواره یک بعدی استفاده شده است. برای مقایسه این روش ها از سه تابع مختلف برای تابع مجهول چشمه حرارتی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه شکل تابع چشمه حرارتی معلوم باشد، روش های تخمین پارامتر سریع تر و دقیق تر می باشند و در مواردی که اطلاعی از شکل تابع در دسترس نمی باشد ، روش تخمین تابع مناسب است.