سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد پورسینا – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد.

چکیده:

در فرآیند آهنگری شکل ماده اولیه معمولا ساده و به وصورت یک مکعب و یا استوانه می باشد. اگر شکل قطعه نهایی پیچیده باشد ماده نمی تواند در یک مرحله به فرم قطعه نهایی درآید. در چنین شرایطی استفاده از قالب های پیش فرم ضروری می باشد. در این مقاله تعداد و شکل قالبهای پیش فرم برای تولید مقاطع H شکل در آهنگری داغ با استفاده از روش هایی مانند بروخانف، چاموارد و توماس مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار ماده ویسکوپلاستیک می باشد. اصطکاک از نوع چسبنده می باشد. معیار طراحی قالب های پیش فرم پر شدن قالب نهایی می باشد. با استفاده از روش حجم محدود، فرآیند شبیه سازی و پر شدن قالب نهایی مورد بررسی قرار گرفته است.