سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نفیسه یغمائیان – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

وجود کانی گچ در خاک بر بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک و در نتیجه جنبه های مدیریتی، طبقه بندی و ارزیابی اراضی تأثیر می گذارد . همچنین گچ به عنوان اصلاح کننده خاک های سدیمی عمل کرده و برای اجرای برنامه های اصلاحی بدون اطلاع از میزان گچ خاک نمی توان وارد عمل شدبرای اندازه گیری کمی و کیفی میزان گچ خاک، روش های مختلفی بر اساس اندازه گیری یون های حاصل از حلالیت گچ در آب و محلول های الکترولیت، حذف مولکول های آب تبلور گچ در اثر حرارت و یا نحوه پراش پرتوهای ایکس وجود دارد که هر کدام از این روش ها محدودیت های خود را دارا می باشند در اغلب آزمایشگاه های خاکشناسی ایران روش معمول اندازه گیری گچ، روش استون می باشد که بدلیل تأثیرپذیری آن از عواملی چون غلظت املاح، درجه حرارت و اندازه ذرات و همچنین انتخاب نادرست نسبت آب به خاک و عدم انحلال کامل گچ در عصاره، اندازه گیری دقیق آن اشکالات زیادی را به همرا دارد . لذا شناسایی روش های بهتر و دقیق تر اندازه گیری گچ با توجه به اقلیم کشور و گسترش تشکیلات گچی در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .