سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ودانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگ
محمود بینا – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران
محسن زرشناس – کارشناس هیدرولیک شرکت مهندسی مشاور دزآب و دانشجوی کارشناس ارشد سازه ه

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی زیدون به مساحت حدود ۱۳۰۰۰ هکتار درجنوب شرقی استان خوزستان و در حد فاصل رودخانه زهره و اراضی کوهستانی این منطقه واقع شده است . اراضی این شبکه در مسیر رواناب خروجی ۱۷ حوضه آبریز مشرف بر آن قرار دارد . یکی ازمشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی مناطق کوهستانی ، ورود روانابهای حوضه های نسبتا کوچک بالادست، به محدوده
طرح می باشد . بدیهی است که به منظور حفاظت از شبکه درمقابل سیلابهای ناشی از حوضه های مذکور ، احداث زهکش های انحرافی (Diversion Drains) امری ضروری می باشد. در صورت وجود حوضه ها ی متعدد ودر نتیجه بزرگ بودن زهکشانحرافی جمع کننده، دستیابی به یک روش مناسب جهت برآورد ظرفیت طراحی از اهمیت ویژهای برخوردار است. دراین مقاله به منظور برآورد ظرفیت طراحی زهکش های انحرافی شبکه مذکور از سه روش به شرح زیر استفاده شده است:جهت برآورد دبی – قانون ۴۰-۲۰ ترکیب هیدروگرافهای سیلاب در مسیر زهکش با توجه به زمان پیمایش استفاده ازحل معادلات هیدرودینامیک جریان با استفاده از مدل کامپیوتری MIKE11 · در این پژوهش بررسیهای آماری نشان داد روش ترکیب هیدرگرافها با دقت بالاتر ی نسبت به قانون ۴۰-۲۰ نتایج بدست آمده از نرم افزار Mike 11 را تخمین می زند. همچنین استفاده از قانون ۴۰-۲۰ بعد از ترکیب دو زهکش انحرافی خطای بسیار قابل ملاحظه ای ایجاد می نماید.