سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حسن پور – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
علیرضا پاک نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
عبدالمحمد دریاشناس – موسسه تحقیقات خاک و آب
علی تهرانی – موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور تعیین مناسترین روش کاربرد عناصر ریز متغذی در زراعت چغندر قند این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۷ تیمار در سال زراعی ۷۸-۱۳۷۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید.