سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهتدسی شیمی و نفت
احمد فلاحی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهتدسی شیمی و نفت

چکیده:

روش های متعددی جهت جلوگیری از پدیده Windup در کنترلر در مراجع پیشنهاد شده است .در این مقاله تعدادی از این روش هااز طریق شبیه سازی کامپیوتری با هم مقایسه شده اند .نتایج نشان می دهد دو روش مبتنی بر تخمین زننده وConditioning حالت )خاص روش پیشنهادی برای تجزیه کنترلر)برای سیستم های پایدار عملکرد بهتری دارند و روش سنتی نیز نزدیک به آنها عمل می کند. با اینکه روش استفاده شده برای محاسبه بهره در روش مبتنی بر تخمین زننده به پارامترهای مدل سیستم وابسته است ولی وقتی خطا ی مدلسازی وجود دارد این روش مقاوم می باشد، همچنین نتایج شبیه سازی مشخص نمود که روش اخیر برای سیستم های با ۰≠ Dممکناست پاسخ مناسب بهمراه نداشته باشد و از اینرو ما پیشنهاد می کنیم از تابع فیلتر شده سیستم که دارای ۰ = Dاست برای محاسبه بهرهاستفاده شود.برای سیستم های ناپایدار روش مبتنی بر تخمین زننده و روش پیشنهادی در این مقاله برای تجزیه کنترلر بهتر عمل می کنند.