سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش یوسفی کبریا –
احمد خدادادی –
حسین گنجی دوست –
احمد بادکوبی –

چکیده:

خاک ها همه ساله مقادیر هنگفتی از مواد زائد نفتی را دریافت می کنند. با توجه به گزارشات نشت نفت به منابع آب زیرزمینی و زمین های کشاورزی روستاهای مناطقی از حاشیه پالایشگاه تهران و بحث وجود آلودگی زیست ‌محیطی خاک منطقه عظیم آباد (جنوب پالایشگاه تهران) ضروری است که جنبه های تاثیر خاک و محصولات آن در سلامت محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار گیرد. یکی از پروسه‌های پالایشی خاک شامل فرایندهای کود سازی هوازیست که خود به دو روش هوادهی و اختلاط دستی تقسیم می‌شود. در این تحقیق روش هوادهی با نسبت خاک آلوده به کمپوست ۰/۵: ۱ و روش اختلاط دستی ۱:۱ بمدت ۲ ماه بر روی خاک آلوده در حدود ۱۲۰۰۰۰ میلیگرم در هر کیلوگرم بررسی شد. معیار تجزیه درطول تحقیق، اندازه گیری کل هیدروکربن های نفتی و میزان تنفس حاصل از فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیزم ها با سنجش تدریجی دی اکسید کربن بود. نتایج آزمایشات نشان می دهد که تجزیه پذیری ترکیبات نفتی با اضافه نمودن کمپوست افزایش می یابد. با توجه به نتایج حاصل، میزان تجزیه و حذف هیدروکربن ها در راکتورهای با اختلاط دستی و با هوادهی به ترتیب عبارتست از:۴۰ و ۵۶ درصد. این نتایج نشان می دهد که با هوا دهی سیستم، می توان ۵۰ درصد در مصرف کمپوست صرفه جویی نمود.