سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین فتحیان – کارشناس ارشد سازه‌های آبی, بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اله مراد کشاورز – کارشناس ارشد سازه‌های آبی, بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین رستمی – کارشناس ارشد سازه‌های آبی, بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روش‌های پیش‌بینی سیلاب به منظور مدیریت سیلاب در رودخانه‌ها، مدل‌های روندیابی سیل می‌باشد. از آنجایی که کانال‌های طبیعی همواره در معرض فرسایش و رسوبگذاری می‌باشند، بنابراین رفتار دو سیل مشابه در یک بازه معین از رودخانه در زمانهای مختلف متفاوت می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه میزان تاثیر تغییر پروفیل بستر رودخانه بر روند سیلاب، چند کانال شبیه‌سازی‌شده از رودخانه با خصوصیات هندسی و شرایط اولیه یکسان ولی از نظر میزان دبی رسوبی ورودی متفاوت، در نظر گرفته شده است. با بکارگیری مدل عددی تهیه شده از حل معادلات حاکم بر جریانهای غیر دائمی سیلاب و رسوب با در نظر گرفتن ترم تغذیه و برداشت رسوب، و با اعمال هیدروگراف سیل ورودی یکسان از بالادست هیدروگراف سیل خروجی برای تمام کانال‌ها روندیابی و با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین پروفیل طولی تراز بستر پس از گذر دبی پیک سیلاب برای تمام کانال‌ها محاسبه و رسم شده است. این مطالعه نشان می دهد که تغییرات بستر رودخانه در اثر فرسایش و رسوبگذاری در تغییر روند سیلاب در طول رودخانه قابل ملاحظه می باشد