سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید احمدلوی داراب – محقق ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی
فرزان قالیچی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
احمد رمضانی سعادت آباد – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی ساختار رژیم جریان خون در ناحیه انشعاب در این تحقیق شبیه سازی عددی جریان سه بعدی و پالسی خون با استفاده از نرم افزار FLUENT 5.2.3 برای درصد گرفتگی ۵۰% انجام شد. فرض نیوتنی و هموژن بودن خون و همچنین صلب بودن جداره عروق نیز از جمله فرضیات اساسی در این تحقیق به شمار می روند. رژیم های جریان خون در دو نوع بای پاس آئورت – کرونری و کرونری – کرونری با هم مقایسه شدند. عدم مشاهده جریان های ثانویه در بای پاس کرونری – کرونری در زوایای مختلف پیوندی بر خلاف بای پاس آئورت – کرونری، مشاهده برگشت کامل جریان، سه بار در طول یک موج کرونری در بای پاس کرونری – کرونری و عدم مشاهده این پدیده در بای پاس آئورت – کرونری از اهم نتایج حاصله در تحقیق به شمار می روند. همچنین بالا بودن نرخ نوسانات زمانی و مکانی تنش برشی در بای پاس آئورت – کرونری نسبت به بای پاس کرونری – کرونری و پائین بودن مقادیر تنش برشی اعمال شده بر جداره عوق در بای پاس کرونری – کرونری نسبت به بای پاس آئورت – کرونری نیز از دیگر نتایج به دست آمده می باشند.