سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر اکبری موسوی – استادیار دانشکده متالورژی دانشگاه تهران
کاظم عباسی ولی کندی –
اصغر قره داغی –

چکیده:

درمقاله حاضر فولاد زنگ نزن ۳۰۴ به وسیله لیزرNd:YAG پالسی و Micro TIG جوشکاری شده است و ریزساختارهای آن درشرایط جوشکاری مختلف جهت اعمال سرعت سرمایشهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این پژوهش نشان میدهد که درفلز جوش این فولاد با نسبت کرم معادل به نیکل معادل ۱٫۶۱ انجماد آستنیتی رخ میدهد همچنین با افزایش سرعت سرمایش و کاهش ولتاژ توان درجوشکاری لیزر و کاهش شدت جریان در جوشکاری Micro TIG لبه های جوش بصورت فریتی منجمد می شوند در این تحقیق همچنین عیوب حاصل شده از هر دو روش مورد بررسی قرارگرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند این عیوب شاملترک گرم تخلخل، آلودگی تنگستنی، … می باشد سپس نمونه ها تحت ریزسختی سنجی قرار گرفته و استحکام آنها با یکدیگر مقایسه شده است.