سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید علی اصغر اکبری موصوی – ۱Assistant professor، School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Tehran
کاظم عباسی ولی کندی – B.Sc Student، School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Tehran
اصغر قره داغی – M.Sc. Student، School of Metallurgy and Materials Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Tehran

چکیده:

در مقاله حاضر فولاد زنگ نزن ۳۰۴ به وسیله لیزر Nd:YAG پالسی و جوشکاری شده است و ریزساختارهای آن در شرایط جوشکاری مختلف جهت اعمال سرعت سرمایش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در فلز جوش این فولاد با نسبت کرم معادل به نیکل معادل ۱٫۶۱، انجماد آستنیتی رخ می دهد. همچنین، با افزایش سرعت سرمایش و کاهش ولتاژ (توان) در جوشکاری لیزر، و کاهش شدت جریان در جوشکاری Micro TIG لبه های جوش به صورت فریتی منجمد می شوند. در این تحقیق، همچنین عیوب حاصل شده از هر دو روش مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند (این عیوب شامل ترک گرم، تخلخل، آلودگی تنگستنی و … می باشد). سپس نمونه ها تحت ریز سختی سنجی قرار گرفته و استحکام آنها با یکدیگر مقایسه شده است.