سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیروس جعفری – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه شیراز
ریچارد جی هک – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه گلف کانادا
مجید باقر نژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از ابزارها و وسایل جدید در مطالعات خاک شناسی روز به روز بیشتر شده و از آن جمله می توان به استفاده از دستگاهX-Ray Computed Tomographyکه به اختصار CT-Scan
نیز نامیده می شود، اشاره نمود . در این روش برای اولین بار می توان ساختار سه بعدی خاک را مشاهده و مطالعه نمود . اساس کار این روش برای تمایز ذرات خاک از همدیگر و تغییرات جرم مخصوص ظاهری ذرات خاک است . علیرغم اینکه مقطع نازک یک روش شناخته شده در مطالعات میکرومورفولوژیکی است [ ۱] ولی دو بعدی بودن، وقت گیر بودن، تخریب نمونه و دسترسی تنها به یک مقطع از خاک در این روش از معایب آن است . در روش مقطع نازک، تلقیح و حذف آب ممکن است، سبب ایجاد انقباض و ایجاد درز و ترک هایی در خاک به خصوص در نمونه های غنی از رس و مواد آلی شود [.۳] این مشکلات سبب ایجاد اثرات قابل توجهی بر تفسیر داده های حاصل از بررسی خاک به روش مقاطع نازک می شود . برای غلبه بر این مشکلات، روش جدید استفاده از دستگاه CT-Scan بوده که می تواند راه گشا باشد . به کمک این روش علاوه بر صرفه جویی در وقت و زمان، می توان به ساختار سه بعدی خاک نیز دست یافت . اصول این روش به خوبی توسط کاک و اسلنی توصیف شده [ ۴] اما استفاده از این روش با دستگاه های با قدرت وضوح بیشتر High Resolution CT-Scan به اوایل ۱۹۹۷برمی گرددهدف از [۲] انجام این مطالعه بررسی اثر کشت بر ساختار و خلل و فرج خاک به کمک دستگاه CT-Scan می باشد .