سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشجوی دوره ی دکترای اقتصادی، بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه
فریبا کهن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی، بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه

چکیده:

روش تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بازسازیدگرسانی در ایالت های فلززایی به مقدار زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این مقاله، معرفی و مقایسه نتایج مؤلفه اصلی شامل انتخابی، انتخابی پیشرفته یا کروسا (Crosta or developed selective) و استاندارد می باشد که بر روی داده های لندست TM مربوط به منطقه میدوک، استان کرمان مورد آزمایش قرار گرفته است. در روش تحلیلی مؤلفه اصلی انتخابی، استفاده از باندهای ۵ و ۷ برای بارزسازی دگرسانی مناسب تر است، با وجود این، در تصویر PC2 پوشش گیاهی نیز نمایان می شود. روش کروستا با استفاده از باندهای ۱، ۴، ۵ و ۷ سنجنده TM به منظور نقشه برداری هیدروکسیدها، هاله دگرسانی اطاف توده نفوذی را مشخص می کند، اما در بارزسازی اکسید آهن منطقه وسیعی با سنگ شناسی رسوبی نمایان می شود. روش PCAاستاندارد نیز در تصاویر PC5 دگرسانی را مشخص می کند اما فرآیندی وقت گیر است. در این مطالعه، روش کروستا به منظور بارزسازی دگرسانی در اطاف توده های نفوذی پورفیری پیشنهاد می شود.