سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سیدحسن چاوشی – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
جلال امینی – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به کلاسه بندی یک تصویر ماهواره ای Quickbird در باندهای مرئی ( قرمز سبز آبی ) پرداخته می شود . این کلاسه بندی بر مبنای سه روش فازی ( نوع ممد انی )، شبکه عصبی و کمترین فاصله انجام می گیرد . هر سه نوع روش کلاسه بندی با ناظر ٢ می باشد . این سه روش با استفاده از نرم افزار متلب ٣ پیاده سازی می شود . در این تحقیق تصویر به سه کلاس پوشش گیاهی ، منطقه شهری و آب تجزیه می شود . در اینجا کلاسه بندی تصویر صرفا با استفاده از خصوصیات طیفی و را دیو متریک پیکسل های تصویر انجام می شود و از روابط هندسی و توپولوژیکی بین پیکسل ها بهره گرفته نخواهد شد . بررسی بعمل آمده نشان داد که دقت طبقه بندی روش شبکه عصبی در مقایسه با دو روش دیگر در منطقه مورد مطالعه بیشتر می باشد .