سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رفیعی الحسینی – دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

توصیه های کودی بر اساس آزمایشات مزرعه ای و با بکارگیری سطوح مختلف کود مورد نظر و اندازه گیری عملکرد محصول صورت می پذیرد توصیه های کود ازته می بایستی به گونه ای باشد که منجر به عملدر بهینه محصول از نقطه نظر کمی و کیفی حداکثر شدن عواید اقتصادی و نهایتا کاهش خطر آلودگی های زیست محیطی گردد.