سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق تهران – ایران
بابک بدرزاده – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله عملکرد فیلترهای مورد استفاده در شناسایی و مکان یابی تخلیه جزیی شبیه سازی شده و مورد مقایسه قرار گرفته است . گر چه نتایج حاصل تنها با استفاده از سیگنال های تخلیه جزیی مربوط به کابل ارایه شده، لیکن الگوریتم های ارایه شده به سهولت در مورد کلیه اجزا سیستم از قب یل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و … قابل اعمال است . [۱] مشکل اساسی در اندازه گیری تخلیه جزیی کوچک بودن سیگنال است، بطوریکه ممکن است سیگنال کاملاً با نویز آمیخته شده و این امر شناسایی و مکان یابی را دشوار می سازد . به همین جهت مهمترین اقدام در
شناسایی و مکان یاب ی تخلیه جزیی استفاده از روش های کاهش نویز است که امروزه غالباً در کاربردهای کامپیوتری از الگوریتم های مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال استفاده می شود . [۱-۱۲] از کاراترین الگوریتم های نویز زدایی مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال یکی فیلترهای وفقی ( در اینجا از فی لتر پیش بین خطی و فیلتر LMS1 استفاده شده است ) و دیگری تبدیل Wavelet هستند . نتایج نشان می دهد که سیستم شناسایی و مکان یابی مبتنی برWavelet . عملکرد بهتری به ویژه در شناسایی تخلیه جزیی خواهد داشت