سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا ارشاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیوتراپی
صدیقه کهریزی –
سید محمد فیروزآبادی –
سقراط فقیه زاده –

چکیده:

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که کمردرد به دنبال انجام باربرداری، مهمترین اختلال در سیستم عضلانی- اسکلتی می باشد، با این وجود تحقیقات انجام شده در این زمینه بسیار اندک میباشد. این مطالعه بر روی ۱۰ زن مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن و ۱۰ زن سالم انجام شد. با ساتفاده از دو حسگر شیب سنج و سیستم EMG پنج گانه، فعالیت الکتریکی عضلات سمت راست شکمی و پشتی در شش فعالیت استاتیک با سه سطح بار خارجی (صفر، شش و دوازده کیلوگرم) و دو وضعیت تنه (نوترال و خمیده ی ۳۰ درجه) مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت الکتریکی عضله مایل داخلی شکمی در بیماران کمتر از افراد سالم بود. فعالیت الکتریکی عضله مایل خارجی شکمی در افراد مبتلا به کمردرد بیشتر از افراد سالم بود (P<0.05). به نظر می رسد که برنامه ی سیستم کنترلی (کنترل حرکتی و پاسچر) در بیماران به دلیل تاثیر درد، تغییر می کند به طوریکه میزان فعالیت عضلات گلوبان افزایش می یابد و متعاقب آن میزان فعالیت عضلات لوکال کاسته می ردد و این امر منجر به بی ثباتی ستون فقرات میگردد.