سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن الله سیاهکلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران

چکیده:

کیفیت برق از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه شرکتهای برق و مشترکین قرار گرفته است . افزایش روزافزون استفاده از تجهیزات الکترونیکی و بارهای اغتشاش زا از یک طرف و همچنین استفاده از تجهیزات حساس از جمله کامپیوترها و وسایل انتقال اطلاعات باعث شده است که مسئله کیفیت برق از اهمیت بیشتری برخوردار گردد . در مقاله حاضر به بررسی نتایج اندازه گیری پارامترهای کیفیت برق در ۲۰ نقطه از شبکه فشار متوسط و ضعیف شرکت توزیع برق شمالغرب تهران پرداخته می شود . در این بررسی شاخصهای کیفیت برق از جمله تغییرات فرکانس و ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ، فلیکر و هارمونیکهای ولتاژ در نقاطمختلف و مطابق با استانداردهایIEC61000 و ایران ارائه و مقایسه می شود . درEEE ، EN50160 انتهای این مقاله شاخص جدید ارزیابی پارامترهای کیفیت برق جهت تشخیص پارامتر یا پارامترهای بحرانی با درجه اهمیت بالاتر برای جبرانسازی معرفی و برای نقاط اندازه گیری شده بیان شده است .