سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم اسکافی – مدرس دانشگاه آزاد قوچان
محمود رحمانی –
سیما صباغ مقدم –

چکیده:

این مقاله با هدف مقایسه میزان دقت در سرشماری سالهای ۶۵و ۷۵ ازطریق محاسبه دو شاخص ویپل و مایرز، تدوین شده است اهمیت این کار از آنجا مشخص می شود که در سال ۱۳۸۵ سرشماری جدید صورت خواهد گرفت. لذا لازم است که با ارزیابی سرشماری ها در استان های مختلف و بررسی و مقایسه آن ها سرشماری آینده با دقتی بیشتری صورت پذیرد مقایسه این دو شاخص در استانهای کشور در دو سرشماری ۶۵و ۷۵ نشان داد که در همه استانها، دقت سرشماری در سال ۷۵ افزایش چشمگیری داشته است. اما هنوز تمایل به گرد کردن سن به سنین مختوم به ارقام دیگر مخصوصاً صفر و پنج در بین افراد و در زنان بیش از مردان وجود دارد. به طور کلی بی دقتی در سرشماری بیشتر مربوط به شاخص ویپل است تا مایرز. با بررسی میزان دقت شاخصها، استانهای کشور را می توان رتبه بندی کرد از نظر دقت در آمارها، استان اصفهان بالاترین رتبه را با بیشترین دقت درآمارگیری دراین دو شاخص به دست آورده است و استان سیستان و بلوچستان با وجود تنزل هر دو شاخص به رقم پایین تر در دسته استان های کم دقت رتبه بندی شده است در برخی از استان ها مثل استان هرمزگان در یک شاخص درسال ۷۵ کاهش چشمگیری مشاهده می شود اما در شاخص دیگر، علیرغم تنزل زیاد رقم، هنوز در حد بالایی است.