سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید واحدی – شرکت برق منطقه ای زنجان

چکیده:

با عنایت به افزایش روز افزون استفاده از تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری در صنایع و مصارف خانگی و با توجه به آلوده کنندگی وحساسیت این تجهیزات به مسایل کیفیت برق و روند رو به توسعه و صنعتی شدن کشور و حق مسلم مشترکین برای برخورداری از انرژی الکتریکی با کیفیت بالا و توجه به خسارت های که در اثر پایین بودن آن متوجه مشترکینو شرکتهای برق می شود لزوم توجه شرکتهای برق و مشترکین به مقوله کیفیت توان نمایانتر می شود. در این مقاله سعی شده است با تعریف پارامترهای کیفیت توان به علل وقوع و عواقب انها و نحوه اندازه گیری شاخصها بر طبق استاندارد و دستور العمل ارزیابی و حدود مجاز شاخصها اشاره شده و نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان در شبکه تحت پوشش برق منطقه ای زنجان به صورت آماری بررسی و با مقادیر استاندارد مقایسه گردد.