سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
مریم رضوانی – دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
پرهام بقایی – دانشگاه تربیت مدرس
سحر خدابخشی – علوم و تحقیقات

چکیده:
معماری شهرهای کویری ایران، نکات قابل تأملی را در باره ی طراحی فضاهای باز شهری و مسکونی ارائه کرده است و علی رغم شرایط محیطی سخت در تلاش است تا امکان زندگی راحت را برای ساکنان خود فراهم آورد. اینکه انسان همیشه در جستجوی راهی برای رسیدن به آسایش بوده از فراهم آوردن سرپناه، تهیه غذا تا شرایطی که انسان در آن از لحاظ حرارتی احساس آسایش کند ه مه از عوامل آسایش او به حساب می آیند. یکی از فاکتورهای مؤثر در تعیین آسایش حرارتی سنجش متوسط دما (PMV) می باشد. هدف از این تحقیق رابطه میان شاخص آسای حرارتی سنجش متوسط دما (PMV) و عوامل تأثیر گذار بر آن در فضای بازمسکونی می باد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است به دلیل اقلیم خاص و تأثیر خرد ا قلیم در خانه های یزد چند خانه به عنوان نمونه در شهر یزد انتخاب شد. برداشت میدانی در آنها انجام و به کمک نرم افزار ری من مقدار PMV در هر خانه محاسبه گردید. در نتیجه با بررسی نمونه ها مشخص می گردد که شاخص سنجش متوسط دما در خانه های مورد بررسی در محدوده آسایش قرار دارد که نشان از تأثیر انکار ناپذیر خرد اقلیم بر فضای باز و تعدیل شرایط محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد.