سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا خوانسالار – مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه حافظ، شیراز ایران

چکیده:
بطور کلی جهتشبیه سازی جریانها، مدلهای مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها با توجه به پیچیدگی جریان در حالات مختلفدارای محدودیتها و دقتهای متفاوتی هستند. با توجه به گستردگی موضوع و وجود مدلهای گسترده و پیچیده، انتخاب نوع مدل بسیار دشوار است. یکی از مدلهایی که توجه محققین را به خود جلب نموده است مدل SSIIM بوده که علاوه بر سادگی، کاربردهای فراوانی دارد. در این مقاله به بررسی مدلSSIIMپرداخته شده و مقایسه نسبتعملکرد آبگیر سد کاپونگا در مدل سیم و فنیکس بررسی و با نتایج بدستآمده توسط روتر و با مدل فنیکسمقایسه انجام، سپسبا استفاده از آزمونهای گرافیکی و نموداری اقدام به تجزیه و تحلیل نتایج شده است. پساز بررسی و مقایسه، دقت بالای این مدل علیرغم پیچیدگی جریان تأیید می شود.