سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوروز معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیداحمد صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله پس از استخراج ضرایب PCA به عنوان بردارهای ویژگی و بررسی مدل مارکف مخفی روش آموزش وهمچنیننکات عملی پیاده سازی آن نتایج شبیه سازی ارایه می شود سپس به بررسی نتایج حاصل از مدل آماری RBF برای شناسایی چهره پرداخته می شود در پایان نیز دو مدل از لحاظ ساختار و نتایج دقت و سرعت مقایسه می شوند.