سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
حسین معماریان – دکترای شکستگی در سنگ
محمد محمدنیا – کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

شکستگی های کوچک مقیاس در محدوده دیواره چاههای نفت از نظر تولید هیدروکربن بسیار مهم می باشد لذا شناخت صحیح از وضعیت این شکستگی ها در برنامه های تولید و توسعه میادین نفت حائز اهمیت است. یکی از مناسب ترین ابزارها برای مطالعه ویژگیهای شکستگی ها ، لاگهای تصویری هستند که تصویری با قدرت تفکیکیبالا از دیواره چاههای نفتمی باشند. این لاگها امکان تعیین جهت گیری و عمق دقیق شکستگی ها و نوع آنها را فراهم می کنند. دراین مطالعه شکستگی های استخراج شده از لاگهای تصویری یکی از چاههای واقع در یک میدان کربناته در جنوب غربی ایران مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.تا الگوی شکستگی ها برای مطالعات ساخترای مورد بررسی قرار گیرد.