سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حبیب اکبرزاده – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال

چکیده:

در این مقاله پارامترهای مورد استفاده جهت طراحی شکل پذیری اعضاء خمشی بتن با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد ۱۵ عدد تیر دارای بتن با مقاومت بالا با درصد فولاد کششی و فشاری متغییر ساخته، سپس تیرها تحت بار فزاینده تا مرحله تخریب بارگذاری شده و مقادیر کرنش در ارتفاع مقاطع تیرها (میلگرد و بتن) و خیز در چند نقطه در طول تیر قرائت گردید. بمنظور بررسی تاثیر فولاد فشاری بر شکل پذیری، نتایج بدست آمدهتیرهای دارای فولاد مضاعف با نتایج آزمایشگاهی تیرهای بتن با مقاومت بالای دارای فقط فولاد کششی، مقایسه شده است. همچنین کرنش نهایی بتن که از آزمایش بدست آمده، با کرنش نهایی پیشنهادی آیین نامه ها مقایسه گردیده است.