سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صبغ یزدی – عضو هیات علمی دانشکد عمرا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد سعید فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده عمران دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله برای حل عددی معادلات جریان آبهای کم عمق، با صرفه نظر کردن از اثرات استهلاکی ( مانند اثر زبری بستر کانال و آشفتگی جریان( استفاده از شیوه مرکزیت روش احجام محدود مورد هدف قرار گرفت. در این مدل عددی معادلات پیوستگی و حرکت با روش محدود مناسب شبکه های بی ساختار گسسته سازی شده اند و برای پایداری حل از عبارت لزجت مصنوعی مرتبه چهار مناسب با شیوه مرکزیت سلول بهره گرفته شده است. با حل معادلات جریان در طول کانال در هر نقطه سرعت و ارتفاع میانگین گیری شده در عمق را بدست می آید. بمنظور بررسی صحت جوابهای بدست آمده نتایج حاصل با تئوری حرکت جریان بدون اصطکاک در یک کانال با خم ۱۸۰ درجه و بدون شیب بستر مقایسه می شود.