سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گوهری اسدی – دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
شوذب عابری فروتن – کارشناس ارشد مهندسین مشاور یکم

چکیده:

سرریزهای جانبی و نرمال (Side and normal weir) از جمله سازه های کنترل و اندازه گیری جریان هستند که در شبکه های آبیاری و زهکشی کنترل سیلاب مهندسی بهداشت و … کاربرد فراوانی دارند. ضریب شدت جریان در این دو نوع سرریز متاثر از پارامترهای هندسی سازه و هیدرولیک جریان می باشد. از جمله پارامترهایی که می تواند بر هیدرولیک جریان و در نتیجه بر ضریب شدت جریان تاثیر بگذارد وجود بار معلق در جریان می باشد. به منظور بررسی این تاثیر در دو سری آزمایش تاثیر بار معلق جریان بر روی ضریب شدت جریان سرریز جانبی و سرریز نرمال دیده شده است. این آزمایش ها در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو سازه ضریب شدت جریان تحت تاثیر بار معلق جریان قرار می گیرد و ضریب شدت جریات با افزایش بار معلق جریان افزایش می یابد.