سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا پارسا – کارشناس عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
الوند داودی – کارشناس عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا علاقه بندیان – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با عنایت به قرار گرفتن ایران و افعانستان در یکی از زلزله خیزترین مناطق جهان رعایت اصول طراحی ساختمانها در برابر زلزله در این دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظر به اینکه آیین نامه افغانستان به تازگی تدوین شده است و به لحاظ همسایگی آن کشور با ایران و شباهت های اقلیمی، فرهنگی و معمری آنها، در این مقاله به بررسی و مقایسه ضوابط سازه های بنایی آیین نامه های افغانستان و ۲۸۰۰ ایران پرداخته شده است. بر این اساس در هر بخش ابتدا ضوابز آیین نامه افغانستان و در ادامه ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ذکر و با هم مقایسه شده اند. در خاتمه نیز با ارائه جداول مطالب دسته بندی گشته است.