سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرزانه شوقعلی نیری – دانشجوی کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سرور اسفنده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
طبقه بندی و سامانه زیستی موجودات به طور مستقیم در قرآن کریم بیان نگردیده و قصد و غایتی نیز برای ارائه طبقه بندیای کامل و منطقی از موجودات، همچون یک متن زیست شناسی یا جهان شناختی در آیات قران وجود ندارد و آیاتی که این موارد در آنها درج شده انعکاسی از دانش مخاطبانشان به موجودات است. سامانه زیستی موجودات در قرآن مفصل تر از کتب سایر ادیان می باشد. با این پیش فرض که زبان قرآن از دانش و فرهنگ مخاطب آن جدا نیست بنابراین خللی در مدعیات به دست آمده ایجاد نخواهد کرد بلکه به تقویت سامانه مستنبط موجودات در ذهن و زمان انان منجر خواهد شد. با توجه به عدم رسیدن به یک سامانه منظم و منطقی کامل از موجودات در متون اصلی و فرعی بر جای مانده و اینکه تنها از سامانه ذهنی و دانش افراد گزاره ها و قطعاتی را در خود گنجانده اند به همین جهت «استفاده از استنباطهای عقلانی و منطقی» برای تکمیل حلقه های مفقوده در سامانه موجودات با توجه به مجموعه یافته ها و ادبیات مستخرج امری ضروری به نظر می رسد . هدف مورد نظر این مقاله با اساس قرار دادن قرآن و تورات و سایر متون قریب به آنها ارائه تصویری از سامانه و طبقه بندی موجودات می باشد.