سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لطف ا… سوادکوهی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمد امینی – مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران
رضا بابائی – مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو) ایران

چکیده:

با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران، طرح ملی استفاده ازگاز طبیعی در صنعتحمل و نقل در سطح گسترده ای در حال اجرا است. به دلیلوسعت دامنه این طرح، برای جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای مایع، لازم است تدابیر لازم جهت رفع مشکلات احتمالی اندیشیده شود. در این راستا، با تامل در مبانی طراحی خودروهای دو گانه سوز باید به بررسی فاکتورهای موفقیت طرح از نظر استفاده بهینه از CNG با حفظ عملکرد خودرو باهدف جلب رضایت مصرف کننده و همچنین دستاوردهای زیست محیطی آن پرداخته شود. همچنین مطالعه در زمینه مسائلی چون خدمات پس از فروش و ایجاد اطمینان خاطر از عملکرد سیستمهای جدید می تواند نقشی موثر در پیشبرد اهداف طرح ایفا کند. در این تحقیق پس از بررسی و مطالعه روی مبانی پایه ای طراحی خودروهای دو گانه سوز بنزین -گاز طبیعی و خودروهایی که موتور پایه CNG سوز دارند، ضمن بر شمرده روند توسعه و پیشرفت فناوری هر یک، مزایای فنی، تکنولوژیکی واقتصادی هر کدام با هم مقایسه شده اند. سپس با بررسی محدودیتها و الزامات این دورویه و مطالعه روی حجم سرمایه گذاریهای مورد نیاز در این روشها، مشخص شده است که چنانچه تیراژ تولیدات در مورد خودروهای سواری از حد خاصیفرا تر نرود، بحث طراحی پلاتفرم ویژه خودروهای پایه CNG مقرون به صرفه نبوده و تنها تبدیلخودروهای سواری پایه بنزین به حالت دو گانه سوز قابل اجراست. در پایان کلیه پارامترهای کلیدی فنی برای دو نوع روش دوگانه سوز بنزین – گاز طبیعی و خودروی پایه CNG در یک جدول کلی با هم مقایسه شده اند.