سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم مالکی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک وزمین لرزه بخش ژئوتکنیک – امور سدسازی
علی اکبر معین فر – مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
احمد نادرزاده – مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

به منظور مقایسه طیف آئین نامه ۲۸۰۰، ایران با طیف طرح حاصل از محاسبات براورد خطر زمین لرزه، در مجاورت گسل شمال تهران که از نظر گسترش شهر تهران حائز اهمیت بسیار است، نقطه ای واقع در شمال غرب تهران در مجاورت بیمارستان سعادت اباد در نظر گرفته شد. انتخاب ای نقطه به لحاظ شناسایی دقیق گسل نیاوران، سعادت آباد، محموددیه و شمال تهران (مطابق نقشه شماره یک) و از نظر ارائه مدل لرزه زمین ساختی از اهمیت بیشتری برخوردار است. آنالیز خطر زمین لرزه، بر پایه مدل نمودن سرچشمه های خطی و ناحیه ای لرزه زا، صورت پذیرفته است و بر اساس بررسی انجام شده بر رویروند رویداد زمین لرزه های، استان لرزه زمین ساخت ایران مرکزی و البرز، نرخ رویداد زمین لرزه ها به سرچشمه های لرزه زانسبت داده شده است و سرانجام با استفاده از برنامه رایانه SHAZP و با بکارگیری دستور میرائی ارائه شده، توسط کمپبل ۱۹۹۰، بیشینه شتاب افقی نسبت به دوره بازگشت رویداد آن و نیز طیف پاسخ برای دوره بازگشت های گوناگون تهیه شده است. انتخاب مدل میرایی در گستره مورد پژوهش نیز حائز اهمیت است. پارامترهای انتشار، تاثیر پراکنش موج از منبع (کانون زمین لرزه) تا ساختگاه مورد نظر مشخص می کند. متغیر مستقل اصلی که مشخص کننده این پارامترها می باشد، فاصله است.