سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – استادیار بخش علوم زمین
فرناز سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین

چکیده:

هاله های دگرسانی اطراف توده های نفوذی حاوی کانیهای متعددی است که بارزسازی و مکانیابی صحیح آنها می تواند ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد در این تحقیق درستی مشخصات طیفی داده های نرمال شده L18,AST-07 سنجنده آستر مربوط به دو منطقه معدنی سرچشمه و میدوک کرمان با هدف بارزسازی زونهای دگرسانی مورد ارزیابی قرارگرفت. ابتدا نرمالیزه کردن رادیومتریک بازتابش متوسط نسبی داخلی (IARR) برروی دسته داده L1B انجام شده و سپس دقت طیفی منطقه ای پوشیده از گیاه سبزینه دار در آن با دسته داده AST-07 و کتابخانه طیفی سازمان زمین شناسی آمریکا مقایسه شده است.