سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاضل توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، استان تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
حنّانه سادات بصام تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد، استان تهران دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

طی سال های گذشته آئین نامه هایی در کشور های مختلف بر پایه مطالعات و آزمایشات انجام شده شکل گرفته که جهت سهولت انجام کار وجلوگیری از اعمال نظر های شخصی در امر طراحی ساختمان ها در اختیار مهندسان قرار گرفته اند . از جمله این آئین نامه ها می توان به آئین نامه های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد . از آنجا که این کشور ها در مطالعات و انجام آزمایشات و کار های آماری نسبت به سایر کشور ها پیش قدم بوده اند، لذا همواره کشور های در حال توسعه جهت تدوین آئین نامهای خود نگاهی به این آئین نامه ها داشته اند . در این تأثیر پذیری، بعضاً بدون در نظر گرفتن نیاز ه ا ، شرایط ساخت و ساز، کیفیت مصالح و توان اجرایی در کشور های مورد نظر انجام شده است؛ لذا طبعات خاص
خود را به همراه داشته است . در برخی موارد برای رفع این مشکل، ضرایب اطمینان افزایش پیدا کرده است که موجب غیر اقتصادی شدن طرح می گردد . کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست . لذا در این بررسی هدف آن است تا مقایسه ای میان باربری نهایی ستون های دایره ای شکل با مشخصات فنی یکسان در دو آئین ن ا مه آبا و ACI صورت پذیرد. در روند این مطالعات، ابتدائاً به تشریح نحوه اثرگذاری پارامتر های دخیل در نتایج پرداخته، سپس به مقایسه روابط موجود در این دو آئین نامه در مورد باربری نهائی ستون ها می پردازی م. در نهایت با ارائه نمودارهایی که تغییرات مقاومت نهایی ستون در دو آئین نامه را نسبت به پارامتر های دخیل نشان می دهد، به مقایسه آن ها پرداخته خواهد شد