سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسن درخشان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زابل
حسین نژادغلام – دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

چکیده:
در تحقیق حاضر، اثرات نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزهای سازههای فولادی مهاربندی شده برون محور مطابق طراحی بر اساس عملکرد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت برای این منظور، دوازده ساختمان فولادی ۱۲ طبقه با نامنظمی جرمی ۲۵و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰درصددرطبقات دوم، ششم و دهم در نرم افزارETABSتحلیل و طراحی گردید. سپس سطوح عملکرد ساختمانهای فولادی مذکور مطابق با دستورالعملFEMAمورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تامین سطوح عملکرد مورد ارزیابی قرارگرفت. برای انجام تحلیلهای غیر خطی از نرم افزارPERFORM3Dبهره گرفته شد. همچنین از تحلیلهای استاتیکی پوشآور با سه الگوی مثلثی وارونه، یکنواخت و متناسب با نیروهای جانبی در ارزیابی سازهها استفاده گردید